მხატვრების ნამუშევრები

გრაფიკაარის 60 ნამუშევარი.

გრაფიკა