მხატვრების ნამუშევრები

ლითონის მხატვრული დამუშავებაარის 19 ნამუშევარი.

  • 1.ავტორი : გოგნიაშვილი გიორგი

  • 1.ავტორი : გოგნიაშვილი გიორგი

  • 1.ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

  • 1.ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

  • 1.ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

  • 1.ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

  • 1.ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

  • 1.ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი

  • 1.ავტორი : ბარბაქაძე მალხაზი