მხატვრების ნამუშევრები

ჯვარიარის 9 ნამუშევარი.

ჯვარი