მხატვრების ნამუშევრები

სამაჯურიარის 2 ნამუშევარი.

სამაჯური